Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

Directorio - Contenido

Directorio

CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA S.A.
DEPARTAMENTO ENDEREZO  ELECTRÓNICO TELÉFONO
     
DIRECCIÓN XERAL dx@crtvg.gal 981.540.610

Adxunta ao Director Xeral. Directora de Organización e Xestión do Cambio

adxuntadirxeral@crtvg.gal 981.540.770
     
Dpto. Proxección Social    
Dirección dir.comunicacion@crtvg.gal 981.540.643
Serv. Responsabilidade Social e Asesoramento Lingüístico dir.comunicacion@crtvg.gal 981.540.643
Área de Prensa prensacrtvg@crtvg.gal 981.540.643
Área de  Relacións Públicas rrpp@crtvg.gal 981.540.604
     
ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA    
Dirección secadministracion@crtvg.gal 981.540.810
Xerencia secadministracion@crtvg.gal 981.540.943
     
Dpto. Asesoría Xurídica asesoria@crtvg.gal 981.540.850
     
Dpto. Económico e de Contabilidade administracion@crtvg.gal 981.540.830
Serv. Coordinación e Control da Xestión administracion@crtvg.gal 881.997.962
Serv. Administración e Facturación administracion@crtvg.gal 981.540.821
     
Subdir. Contratación, Patrimonio e Servizos Comúns sercom@crtvg.gal 881.997.981
Serv. Xestión de Servizos Comúns sercom@crtvg.gal 981.540.851
     
Dpto. Recursos Humanos    
Dirección recursos.humanos@crtvg.gal 981.540.650
Serv. de Sistemas de información de Rec. Humanos, Nóminas e S.S. recursos.humanos@crtvg.gal 981.540.511
Serv. de  Seguridade Laboral e Relacións Laborais recursos.humanos@crtvg.gal 981.540.615
Serv. de Formación e Xestión de Persoal recursos.humanos@crtvg.gal 981.540.578
     
ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN    
Dirección dir.informativos@crtvg.gal 981540710
Redactores Xefes dir.informativos@crtvg.gal 981.540.730
Serv. Documentación e Arquivo documentacion@crtvg.gal 981.540.871
Arquivo Sonoro da Radio Galega arquivosonoro.rg@crtvg.gal 981.540.971
     
Dirección Operativa dos Servizos Informativos da Radio Galega sec.dir.rg@crtvg.gal 981.540.910
Serv. Informativos da Radio Galega xefeinformativos.rg@crtvg.gal 981.540.941
Serv. de Programas da Radio Galega xefaprogramas.rg@crtvg.gal 981.540.931
     
     
ÁREA DE CONTIDOS    

Dirección

dir.programas@crtvg.gal 981.540.710
Subdir. de Programación e Emisións dir.programas@crtvg.gal 981.540.862
Serv. de Xestión  dir.programas@crtvg.gal 981.540.710
Serv. de Contidos contidos@crtvg.gal 981.540.862
Serv. de Programas sec.programas@crtvg.gal 981.540.862
Serv. de Extensión Audiovisual dir.programas@crtvg.gal 981.540.710
     
ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓXICO E MEDIOS    
Dirección area.tecmedios@crtvg.gal 981.540.710
     
Subdir. de Medios dir.producion@crtvg.gal 981.540.770
Serv. de Produción e Realización   981.540.743
Serv. de Instalacións   981.540.943
     
Dpto. Enxeñería e Sistemas    
Dirección dir.tecnica@crtvg.gal 981.540.670
Serv. de Operacións Emisións e Mantemento Técnico dir.tecnica@crtvg.gal 981.540.682
Serv. de Sistemas dir.tecnica@crtvg.gal 981.540.841
     
ÁREA DE INNOVACIÓN E NEGOCIO    
Dirección dir.innovacion@crtvg.gal 981.540.633
Serv. de Innovación no Entorno Dixital dir.innovacion@crtvg.gal 981.540.909