Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

Autorregulación

Autorregulación

Código de autorregulación sobre contidos televisivos e infancia

A autorregulación en materia de programación televisiva é unha esixencia que se vén reiterando desde hai tempo polas institucións comunitarias. Xa se recolleu na Resolución do Parlamento Europeo, do 24 de outubro de 1997, sobre o Libro Verde relativo á protección dos menores e da dignidade humana nos novos servizos audiovisuais e de información. 

Recomendacións do Consello de Administración da CRTVG sobre o tratamento dos casos de violencia machista nos medios de comunicación públicos galegos

O Consello de Administración da Compañía de Radio-Televisión de Galicia aprobou por unanimidade, no pleno ordinario celebrado o 2 de decembro de 2015, unhas recomendacións do Consello de Administración da CRTVG sobre o tratamento dos casos de violencia machista nos medios de comunicación públicos galegos. Estas recomendacións amplían e actualizan as que se aprobaran no mesmo órgano o 26 de outubro de 2010.

 

Tratamento da discapacidade nos medios de comunicación

Os medios de comunicación (televisión, radio, internet, xornais), falan de diferente maneira das persoas con discapacidade. Por iso, é necesario que todos os xornalistas traten igual o tema da discapacidade.

Autocontrol e Publicidade

A CRTVG é membro da Asociación para a Autorregulación da Comunicación Comercial, entidade que vela polas boas prácticas da publicidade en España. Máis información en autocontrol.es